Aktualności

Lekcje z twórcą ludowym – międzypokoleniowy przekaz tradycji

Patronat STLAktualności

Wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłaszamy nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Partnerem merytorycznym NIKiDW przy realizacji Programu jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich. Obejmuje projekty edukacyjne realizowane w listopadzie 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Programu na 2023 rok upływa 24 września 2023 r. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres:
lekcjeztworca@nikidw.edu.pl

Projekty do realizacji w ramach Programu zostaną wybrane w terminie do 24 października 2023 r., a ich lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Budżet Programu NIKiDW „Lekcje z Twórcą Ludowym” edycji 2023 wynosi 50 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: https://nikidw.edu.pl/lekcje-z-tworca

Kontakt: Magdalena Trzaska – 517 123 905, Marcin Skrzecz – 511 543 280.
e-mail: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.