Aktualności

Posiedzenie Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL

AktualnościInformacje STL

We czwartek, 28 września br. w naszej siedzibie w Lublinie spotkali się członkowie Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL by oceniać pod względem artystycznym i etnograficznym prace twórców, chcących przystąpić do naszego Stowarzyszenia. W tym roku zgłoszonych było 58 kandydatur z całej Polski.

Spotkanie rozpoczęli Paweł Onochin (koordynator zadań merytorycznych STL) oraz Grzegorz Gordat (twórca ludowy, członek Zarządu Głównego STL), którzy na podstawie decyzji XV Krajowego Zjazdu STL oraz Uchwały nr 2/6/2023 z dn. 24.06.2023 r. wręczyli obecnym ekspertom nominacje na członka Sekcji Sztuki Ludowej. Nowy skład Sekcji liczy obecnie 17 osób.

W obradach uczestniczyli (na zdjęciu od lewej): Danuta Wachowska (Łódzki Dom Kultury), Aleksandra Żytnicka (Muzeum Wsi Radomskiej), Katarzyna Ufniarz – sekretarz Rady Naukowej STL (Biuro STL), Maria Samsel (Muzeum Kurpiowskie w Ostrołęce), Bogdan Jasiński (Muzeum Wsi Opolskiej), Wojciech Kowalczuk (Podlaskie Muzeum kultury Ludowej), Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Alicja Mironiuk-Nikolska – przewodnicząca Sekcji Sztuki Ludowej STL (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), dr Krzysztof Snarski (Muzeum Regionalne w Suwałkach), Bożena Olszewska (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) oraz nieobecna na zdjęciu Kinga Turska-Skowronek (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu).

Do Sekcji należą również: Dorota Kalinowska (Muzeum Etnograficzne we Włocławku), Bartłomiej Koszarek (Bukowińskie Centrum Kultury – Dom Ludowy), Marta Romanow-Kujawa (Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach), dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Mariola Tymochowicz (UMCS w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie).

fot. K.Butryn