Aktualności

47. Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną w Zamościu rozstrzygnięty!

AktualnościWydarzenia

W dniu 19 marca 2024 roku w Muzeum Zamojskim odbyła się ocena prac nadesłanych przez twórców ludowych z regionu zamojskiego na 47. Konkurs Wielkanocny, organizowany tradycyjnie przez Muzeum Zamojskie, Zamojski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Zamość.

Przy ocenie uwzględniono wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym oraz kultywowanie ludowej tradycji wielkanocnej. W konkursie wzięło udział 25 twórców z terenu Zamojszczyzny.

Komisja w składzie:

  1. Andrzej Urbański – Muzeum Zamojskie – Przewodniczący
  2. Katarzyna Ufniarz – Biuro Zarządu Głównego STL
  3. Paweł Onochin – Biuro Zarządu Głównego STL
  4. Dariusz Łukasik – Instruktor Plastyki, Zamojski Dom Kultury
  5. Joanna Bilska – Kierownik Działu Artystyczno-Organizacyjnego, Zamojski Dom Kultury

Dokonała oceny prac, uwzględniając wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym oraz kultywowanie ludowej tradycji wielkanocnej. Zgodnie z regulaminem konkursu, oceniano prace w dwóch kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Komisja postanowiła przyznać:

Nagrody w kategorii tradycyjnej twórczości ludowej:

Za pisanki tradycyjne:

 Pierwsza nagroda: Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego

Dwie drugie nagrody: Jagoda Pawlos z Korytkowa Dużego, Monika Molska z Szychowic

Trzy trzecie nagrody: Anna Swaczyna z Ruszowa, Alfreda Urbańska z Hrubieszowa, Agata Zygmunt z Korytkowa Dużego

Za palmy tradycyjne:

Pierwsza nagroda: Helena Grela z Hutkowa

Dwie drugie nagrody: Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego, Monika Molska z Szychowic

Wyróżnienia: Leokadia Pomarańska z Płoskiego, Elżbieta Wróbel z Płoskiego                         

Dwie nagrody specjalne za rzeźby: Leonard Łoza z Niewirkowa, Piotr Lewusz z Miączyna

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej:

Nagroda za pisanki artystyczne:

Pierwsza nagroda: Jolanta Kliszcz z Tyszowiec