Kalendarz wydarzeń
26 maja 2021

12. Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat”

Konkursy Bielsko-Biała 26 maja 2021
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 12. Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę Tradycyjną „Niebieski świat”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „TransEtno – transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014–2020.

Głównym celem konkursu jest ochrona, kontynuacja i popularyzacja tradycji zabawkarskich polsko-słowackiego pogranicza.

Ideą konkursu jest zainspirowanie uczestników do wykonania zabawek dla dzieci i młodzieży z autyzmem – zabawek, które wspomogą działania terapeutyczne wpływając na rozwój społeczny i emocjonalny podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do polskich i słowackich twórców ludowych, rękodzielników i amatorów tworzących zabawki bez ograniczeń wiekowych, od dzieci po seniorów.

Konkurs potrwa od 24 marca 2021 r. do 26 maja 2021 roku (26.05.2021 ostateczny termin dostarczenia prac). Obrady komisji oceniającej zabawki odbędą się na przełomie maja i czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2021 r. na stronach internetowych ROK. Konkurs zostanie zwieńczony 2 wystawami pokonkursowymi w Polsce (lipiec sierpień 2021) i na Słowacji (wrzesień październik 2021). Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Polsce nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów (I połowa lipca 2021 r.). Dokładne terminy wystaw i wernisażyzostaną podane w I połowieczerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu, który wraz z Kartą zgłoszenia dostępny jest w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim.