Kalendarz wydarzeń
20 marca 2016

40. Konkurs Wielkanocny w Zamościu

Konkursy Rynek WIelki w Zamościu 20 marca 2016

Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Zamościu zapraszają do udziału w 40. Konkursie Wielkanocnym.

Przedmiotem konkursu są: pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.

Prace konkursowe (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy dostarczyć do Zamojskiego Domu Kultury /sekretariat/ ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość do dnia 11 marca 2016 r.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z regionu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Prace powinny być wykonane indywidualnie.Nie przyjmujemy prac wykonanych przez zespół, koło czy klub.

Prace oceniane będą w II kategoriach:
– Tradycyjnej twórczości ludowej związanej z obrzędowością wielkanocną.
– Współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Przy ocenie prac przyjmowane będą następujące kryteria:
– zgodność z tradycją
– wartości artystyczne
– poziom wykonania technicznego

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Zamość. Organizatorzy zatrzymują nagrodzone prace do celów wystawienniczych.

Prace, które nie zostały nagrodzone w konkursie będą do odebrania w dniu Kiermaszu Wielkanocnego 20.03.2016 r. w Muzeum Zamojskim lub do końca marca w Zamojskim Domu Kultury.

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Zamościu w Niedzielę Palmową 20 marca 2016 r. o godz. 12.00

Zapraszamy do udziału w konkursie.

* * *
Uwaga organizacyjna dotycząca udziału w Kiermaszu Wielkanocnym: 20 marca 2016 r., godz. 9.30-14.00, Rynek Wielki

Twórcy ludowi biorący udział w Konkursie Wielkanocnym mają zabezpieczone stoliki przy ul. Ormiańskiej /podcienie przy Muzeum.

Zamojskim/, pozostałe osoby mogą wziąć udział w Kiermaszu ustawiając własne stoliki /stoiska/ na Rynku Wielkim po uprzednim zgłoszeniu do Zamojskiego Domu Kultury.

Do pobrania: Regulamin 40. Konkursu Wielkanocnego