Kalendarz wydarzeń
10 kwietnia 2022

45. Konkurs Wielkanocny

STL Zamość 10 kwietnia 2022

Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Zamościu zapraszają do udziału w 45. Konkursie Wielkanocnym.

Przedmiotem konkursu są pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.

Prace konkursowe (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy dostarczyć do Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość – wejście od Rynku Wielkiego, do 1 kwietnia 2022 r.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Prace powinny być wykonane indywidualnie. Nie przyjmujemy prac wykonanych przez zespół, koło czy klub.

Prace oceniane będą w II kategoriach:
1. Tradycyjnej twórczości ludowej związanej z obrzędowością wielkanocną.
2. Współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Przy ocenie prac przyjmowane będą następujące kryteria:
– zgodność z tradycją
– wartości artystyczne
– poziom wykonania technicznego

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody.

Organizatorzy zatrzymują nagrodzone prace do celów wystawienniczych i tym samym stają się one własnością Organizatora. Prace, które nie zostały nagrodzone w konkursie będą do odebrania w Muzeum Zamojskim

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Zamościu w Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

Uwaga organizacyjna dotycząca udziału w Kiermaszu Wielkanocnym:
10.04.2022 r., godz. 9.00-14.00, Rynek Wielki w Zamościu

Twórcy ludowi biorący udział w Konkursie Wielkanocnym mają zabezpieczone stoliki przy Muzeum Zamojskim.

Szczegóły:
Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 26, Dorota Łysiak tel. 883375559, Natalia Szczerba tel. 883375558
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, tel. 84 639 20 21, e-mail: organizacja@zdk.zamosc.pl,

Zapraszamy do udziału w Konkursie.