Kalendarz wydarzeń
15 marca 2024

47. Konkurs Wielkanocny

Konkursy Zamość 15 marca 2024

Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Zamościu zapraszają do udziału w 47. Konkursie Wielkanocnym.

Przedmiotem konkursu są pisanki, palmy oraz plastyka obrzędowa związana ze Świętami Wielkanocnymi.

Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę prac. Prace konkursowe (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy dostarczyć do Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość – wejście od Rynku Wielkiego do dnia 15 marca 2024 r. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych z regionu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Prace powinny być wykonane indywidualnie! Nie przyjmujemy prac wykonanych przez zespół, koło czy klub.

Prace oceniane będą w II kategoriach:

Tradycyjnej twórczości ludowej związanej z obrzędowością wielkanocną.
Współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Przy ocenie prac przyjmowane będą następujące kryteria:
– zgodność z tradycją
– wartości artystyczne
– poziom wykonania technicznego

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody.
Organizatorzy zatrzymują nagrodzone prace do celów wystawienniczych i tym samym stają się one własnością Organizatora. Prace, które nie zostały nagrodzone w Konkursie będą do odebrania w Muzeum Zamojskim.

Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Zamościu w Niedzielę Palmową 24 marca 2024 r., o godz. 12.00.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Uwaga organizacyjna dotycząca udziału w Kiermaszu Wielkanocnym:
24.03.2024 r., godz. 9.00 – 14.00, Rynek Wielki w Zamościu Twórcy ludowi biorący udział w Konkursie Wielkanocnym mają zabezpieczone stoliki przy Muzeum Zamojskim.

Osoba do kontaktu: Andrzej Urbański tel. 508 380 424