Kalendarz wydarzeń
31 maja 2023

Prawo autorskie i prawa pokrewne – warsztaty

STL Łowicz 31 maja 2023

Wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszamy na warsztaty poświęcone prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Spotkania skierowane są do wszystkich chętnych artystów, twórców ludowych i muzykantów oraz pracowników instytucji kultury.

Zakres warsztatów obejmował będzie temat prawa autorskiego oraz praw mu pokrewnych w ujęciu o aktualne przepisy prawa i rzetelną wiedzę dotyczącą regulacji prawnych stosowanych m.in. do ochrony własności intelektualnej, a także umożliwi uczestnikom rozwój użytecznych kompetencji związanych z: ochroną praw autorskich; rozwiązywaniem problemów związanych z naruszeniem praw autorskich; interpretacją przepisów prawnych oraz ogólnych zasad dotyczących umów sprzedaży i umów o dzieło.

Czas trwania zajęć: 2-3 godziny.

31 maja 2023, godz. 13.00
Urząd Miejski w Łowiczu
Plac Stary Rynek 1