Kalendarz wydarzeń
31 sierpnia 2022

Przyjęcia do Stowarzyszenia Twórców Ludowych

STL Lublin 31 sierpnia 2022
Jak co roku zapraszamy twórców ludowych do wstępowania do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wspólnie chrońmy i rozwijamy autentyczną sztukę ludową.Prace oraz dokumentację należy przysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do Biura ZG STL w Lublinie na adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

Termin nadsyłania prac oraz dokumentacji do 31 sierpnia 2020 roku.

Posiedzenie Sekcji Sztuki Ludowej planowane jest na drugą połowę września. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.

Szczegóły w zakładce Twórcy ludowi