Kalendarz wydarzeń
26 marca 2023

Stypendia NIKiDW

Warsztaty Polska 26 marca 2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza kolejną edycję Programu Stypendialnego dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od twórców ludowych, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą oraz miłośników twórczości ludowej, którzy będą chcieli zdobyć nowe umiejętności lub udoskonalić warsztat. Zgłoszenia przyjmowane są w trzech kategoriach: artysta, rzemieślnik i rękodzielnik.

Celem Programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej. Niezwykle ważnym elementem tego procesu jest bezpośredni i międzypokoleniowy – od Mistrza do Ucznia – przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, jak też związanych z nimi treści, wartości, praktyk i obyczajów. Wsparcie w ramach Stypendium „Mistrz – Uczeń” ma pomóc w realizacji tego zadania.

Efektem zakończonych projektów edukacyjnych ma być wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać do 26 marca 2023 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa lub elektronicznie na adres:stypendia@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane do 24 kwietnia 2023 i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.

Szczegółowe informacje na stronie: www.nikidw.edu.pl

Kontakt:Magdalena Trzaska, tel. 517123905, stypendia@nikidw.edu.pl