Kalendarz wydarzeń
31 sierpnia 2023

Teraz Drewno! Rusza Konkurs dla twórców ludowych, rękodzielników i rzemieślników!

Konkursy Polska 31 sierpnia 2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „(Nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje w społecznościach wiejskich – Mazowsze i Polska Wschodnia” wdrażanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i finansowanego w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Prace można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych: sztuka ludowa, rękodzieło ludowe oraz rzemiosło ludowe.

Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego. W ramach pierwszego etapu zainteresowani udziałem przesyłają opis swojej pracy, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, na adres odpowiedniego biura regionalnego, określonego w regulaminie Konkursu, do dnia 31 sierpnia br.

Po ocenie merytorycznej wybrani laureaci będą proszeni o przesłanie prac do siedziby NIKiDW, gdzie zostaną poddane ocenie Jury. Zwycięzcami Konkursu są osoby, których prace konkursowe zajęły trzy pierwsze miejsca w rankingu w każdej z kategorii.

Szczegółowe informacje na stronie: www.nieginacezawody.pl/konkurs/