Kalendarz wydarzeń
16 sierpnia 2021

W kręgu tradycji – tkanina inspirowana dywanem z XVIII wieku

Konkursy Janów 16 sierpnia 2021

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXIX edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową pt. „W kręgu tradycji…”

Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, dzięki któremu zachowane i promowane są tradycje tkackie ośrodka janowskiego i regionu. Konkurs na tkaninę odbywa się w Janowie od 1993 r. i obejmuje swym zasięgiem teren Polski północno-wschodniej, czyli obszar, na którym tkactwo dwuosnowowe było znane od wieków, tak więc zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych. Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach, unikatową techniką dwuosnowową, wytkane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.

Temat na 2021 brzmi:„W kręgu tradycji – tkanina inspirowana dywanem z XVIII wieku”.

Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2021 r., natomiast prace będą przyjmowane do 16 sierpnia. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego 12 września 2021r., w trakcie festiwalu „Janowskie Święto Tkactwa i Tradycji”.

Szczegóły: tel. 857216043, e-mail: goksit.janow@gmail.com