Kalendarz wydarzeń
26 września 2020

Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu – podsumowanie konkursu

Spotkania Nowy Sącz 26 września 2020

Robert Ślusarek Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Lesław Werpachowski Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej mają zaszczyt zaprosić na uroczyste ogłoszenie wyników IV konkursu.

Rzeźba ludowa w kamieniu mająca w polskiej sztuce piękne i odległe tradycje, w ostatnich kilkudziesięciu latach stała się bardzo rzadko uprawianą dziedziną twórczości. Celem konkursu jest przegląd aktualnego stanu tej dziedziny sztuki ludowej na terenie Karpat i Podkarpacia, podtrzymanie zanikającej tradycji uprawiania ludowej twórczości kamieniarskiej, a także pozyskanie wykonanych na konkurs cennych prac do kolekcji muzealnej. Konkurs stanowi kontynuację projektu rozpoczętego w 2002 r., kolejne edycje odbywały się w latach 2008 i 2014, jest jedynym tego typu działaniem realizowanym na obszarze Karpat. W konkursach wzięło udział w sumie kilkudziesięciu rzeźbiarzy z Polski i kilku twórców ze Słowacji. Uroczyste podsumowanie konkursu w Sądeckim Parku Etnograficznym jest ważnym wydarzeniem integrującym środowisko rzeźbiarzy ludowych tworzących w kamieniu, mieszkających na terenie Karpat. Konkurs od początku realizowany jest głównie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zbigniew Wolanin – koordynator projektu

Patronat honorowy nad konkursem Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki

W przypadku nawrotu epidemii koronowirusa na Sądecczyźnie i niemożliwością przewidzenia dalszego rozwoju sytuacji, być może zostaniemy zmuszeni do przesunięcia planowanego terminu wernisażu wystawy na czas późniejszy. Gdyby zaszła taka konieczność, powiadomimy Państwa o zmianie terminu uroczystości listownie lub telefonicznie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. o godzinie 11.30
Miasteczko Galicyjskie – Sądecki Park Etnograficzny
Nowy Sącz ul. Lwowska 226