Kalendarz wydarzeń
10 października 2020

Wystawa „Wycinanki znad Kamiennej” Lucyny Kozłowskiej

Wystawy Suchedniów 10 października 2020

Wernisaż wystawy 19 wrzesnia.

Suchedniowski Ośrodek Kultury  „Kuźnica”, ul. Bodzeńtyńska 18