Media - Zdjęcia

Wystawa jest pokłosiem ogłoszonego w 2021 roku przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych konkursu pt. Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej, wieloletniej i wieloetapowej inicjatywy wpisującej się w długą tradycję konkursów na sztukę ludową.

Czytaj więcej