Media - Zdjęcia

Po raz pierwszy Polska reprezentacja twórców ludowych wzięła udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Kultury i Sztuki w Istambule. W festiwalu, który odbywał się na początku sierpnia, wzięły udział delegacje z całego świata.

Polskę reprezentowały Teresa Pryzmont z tkaniną dwuosnowową, Teresa Kocus z haftem łowickim, Magdalena Cięciwa z koronką klockową i Małgorzata Majewicz – Krajewska z ozdobami ze słomy.

Duże zainteresowanie wzbudzał pokaz prezentowanego rękodzieła, które w Turcji widziane było par pierwszy.

Tekst. Magdalena Cięciwa