Aktualności

Podsumowanie 50. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

Wydarzenia

W tym roku po raz 50 zorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. W dniu 26 października 2021 roku poznaliśmy laureatów jubileuszowej edycji. Na konkurs nadesłano 73 zestawy poetyckie i 52 prozatorskie.

Zdaniem jury ( prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń – sekretarz konkursu, dr Donat Niewiadomski – przewodniczący jury) poziom literacki nadesłanych na tegoroczny jubileuszowy konkurs utworów poetyckich i prozatorskich był wyrównany. Zaobserwowano też znaczne zróżnicowanie tematyczne, a w prozie gatunkowe. W wierszach zaznaczyła się zarówno indywidualna, jak i ponadosobista perspektywa wypowiedzi. W nostalgicznych lirykach przedstawiano dawną przestrzeń swojego życia. Prezentowano postaci najbliższych i wykonywane tradycyjnie prace rolne. Pojawiły się opisy wiejskiej natury, utwory traktujące o problemach współczesnego świata oraz refleksje o charakterze uniwersalnym. Niewiele zauważono liryków religijnych, patriotycznych, oraz o tematyce społecznej. Mimo ufundowania nagrody specjalnej, poświęconej patronowi Konkursu, wiersze tego rodzaju nie wzbudziły większego zainteresowania u uczestników. W niektórych przekazach zwróciły uwagę ciekawe metafory i pomysły koncepcyjne. Niekiedy raziło przeintelektualizowanie treści i konwencjonalne przedstawianie wiejskiej rzeczywistości.

W prozie najciekawiej wypadły przekazy, w których autorzy sięgnęli do bogatych pokładów duchowej i materialnej kultury ludowej. Szczególnie cenne okazały się teksty, podające treści wierzeniowe w sfabularyzowanej postaci. W stosunku do wcześniejszych konkursów odnotowano więcej utworów o tematyce obyczajowej, zakroju anegdotycznym i intencji moralizatorskiej. Chętnie wykorzystywano konwencję baśniową, wprowadzano wątki demoniczne. Inspirowano się legendami chrześcijańskimi. Chętnie łączono gatunki prozy ludowej. Zastrzeżenia wzbudziły przekazy operujące wymyślnymi pseudomitologiami.

Zdaniem jury, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka zasługuje ze wszech miar na kontynuację, gdyż jest już od 50 lat trwałym i istotnym czynnikiem rodzimego życia literackiego, ma charakter powszechny, służy ujawnianiu i popularyzowaniu indywidualności twórczych, a także wartości kultury ludowej i chłopskiego światopoglądu.

Zobacz pełną listę nagrodzonych

Dzięki otrzymanej dotacji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego przygotowaliśmy wydawnictwo pokonkursowe zatytułowane „Obłoki z niebem w sercu niosę”. Publikacja stanowi kontynuację wydawnictw pokonkursowych z lat 2019 i 2020. Zamieszczono w niej utwory poetyckie i prozatorskie wszystkich laureatów tegorocznego konkursu, a także wykaz wszystkich dotychczasowych laureatów pięćdziesięciu edycji konkursu.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano również dwa filmy:

Jerzy Rogalski  – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny czyta wiersz Jana Pocka „Tak wiele lat”.

Relacja ze spotkania poświęconego twórczości Jana Pocka.

Logo jubileuszowej edycji konkursu wykonał Roman Prószyński

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.