Aktualności

46. Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty!

AktualnościWydarzenia

W dniu 28 marca 2023 roku w Muzeum Zamojskim dokonano oceny prac nadesłanych przez twórców ludowych z regionu zamojskiego na 46. Konkurs Wielkanocny zorganizowany tradycyjnie przez Muzeum Zamojskie, Zamojski Dom KulturyStowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Zamość. W ocenie uwzględniono wartości artystyczne, staranność wykonania pod względem technicznym oraz kultywowanie ludowej tradycji wielkanocnej.

Komisja w składzie:

  • Andrzej Urbański – kustosz, Muzeum Zamojskie – przewodniczący,
  • Katarzyna Ufniarz – Biuro Zarządu Głównego STL,
  • Paweł Onochin – Biuro Zarządu Głównego STL,
  • Agnieszka Olech – instruktor, Zamojski Dom Kultury,

stwierdziła, że w konkursie wzięło udział 39 twórców z terenu Zamojszczyzny. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja oceniła prace w dwu kategoriach – tradycyjnej twórczości ludowej oraz współczesnej twórczości artystycznej nawiązującej do obrzędowości ludowej.

Komisja postanowiła przyznać:

Nagrody w kategorii tradycyjnej twórczości ludowej:

Za pisanki tradycyjne:
I nagroda – Monika Molska z Szychowic
II nagroda – Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego

Dwie III nagrody:
Agata Zygmunt z Korytkowa Dużego
Jagoda Pawlos z Korytkowa Dużego

Za palmy tradycyjne:
I nagroda – Monika Molska z Szychowic
Inagroda – Helena Grela z Hutkowa

Dwie III nagrody:
Krystyna Sioma z Dąbrowy Tarnawackiej
Katarzyna Zygmunt z Korytkowa Dużego

Nagroda specjalna za rzeźby:
Leonard Łoza z Niewirkowa
Piotr Lewusz z Miączyna

Dwa wyróżnienia za palmy tradycyjne:
Elżbieta Wróbel z Płoskiego
Leokadia Pomarańska z Płoskiego

Wyróżnienie za pisanki artystyczne: Czesława Strzałka z Lipska Kosobudy

W kategorii współczesnej twórczości artystycznej:

Nagrody za pisanki artystyczne:
I nagroda – Alfreda Urbańska z Hrubieszowa
II nagroda – Jolanta Kliszcz z Tyszowiec
III nagroda – Barbara Greszta z Soch

Nagrody za palmy artystyczne:
I nagroda – Anna Swaczyna z Ruszowa
II nagroda – Karina Lebiedyńska – Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju
III nagroda – Wiesława Cichosz ze Stawu Ujazdowskiego

Fundatorami nagród dla twórców są Prezydent Miasta Zamość, Starosta Zamojski, Wójt Gminy Zamość, Zamojski Dom Kultury i Muzeum Zamojskie.

Komisja Konkursowa oceniająca 46. Konkurs Wielkanocny z zadowoleniem stwierdziła, że podtrzymywana jest tradycja wykonywania palm z wykorzystaniem naturalnych materiałów takich jak: trawy, zioła, kwiaty suszone, witki wierzbowe. Ta dziedzina twórczości ludowej zasługuje na szczególne zachowanie dla przyszłych pokoleń. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia w tej kategorii były najliczniej reprezentowane. Jednocześnie Komisja konkursowa podkreśliła kontynuację stosowania przez twórców ludowych tradycyjnych technik zdobienia pisanek.

www.muzeum-zamojskie.pl