Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka – edycja 2023

AktualnościInicjatywy STL

Wszystkich pisarzy amatorów, związanych ze środowiskami wiejskimi i prowincjonalnymi, „zakorzenionymi” w kulturze ludowej lub odwołujących się do jej wartości i estetyki zapraszamy do wzięcia udziału w 52. Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka. Zestawy prac  w dziedzinie prozy i poezji można nadsyłać do 30 września br.

Regulamin 52. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.
 2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).
 3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.
 4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzalne w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w trzech identycznych egzemplarzach.
 5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie, czcionka 12) w ramach zestawu. Interesują nas tradycyjne gatunki prozy ludowej: podania, opowieści wierzeniowe, anegdoty, bajki, przekazy etnograficzne i legendy.
 6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem (w prawym górnym rogu), którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.
 7. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.
 8. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.
 9. Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.
 10. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji i prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór.
 11. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa” itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.
 13. Organizatorzy przyznają laureatom nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2023 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka” (decyduje data stempla pocztowego).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strona internetowa konkursu www.janpocek.pl