Aktualności

Nowa książka: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Zbiór dokumentów”

Wydawnictwa

Najnowsza publikacja prof. Hanny Schreiber zawiera zbiór podstawowych dokumentów związanych z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które funkcjonują w obiegu międzynarodowym i krajowym.

Większość dokumentów międzynarodowych została po raz pierwszy przetłumaczona na język polski. Celem publikacji jest upowszechnienie w środowisku polskich badaczy i praktyków dziedzictwa kulturowego wiedzy na temat prawnego ekosystemu Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, której 20-lecie przypadło 17 października 2023 roku. Polska ratyfikowała Konwencję w 2011 roku, a od 2013 roku funkcjonuje Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która w 2023 roku obchodziła swoje 10-lecie.

Prezentowany zbiór wypełnia istotną lukę w polskiej literaturze na temat UNESCO, dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza niezwykle dynamicznie rozwijających się badań wokół problematyki niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poprzedza go wprowadzenie, opisujące międzynarodowe konteksty oraz polskie doświadczenia w zakresie wdrażania Konwencji UNESCO z 2003 roku.

Zapraszamy do lektury! Publikację można w całości, bezpłatnie pobrać pod linkami:

https://hannaschreiber.com/wp-content/uploads/2023/10/Niematerialne-dziedzictwo-kulturowe-PDF-ONLINE.pdf
lub:
https://www.academia.edu/108230076/Niematerialne_dziedzictwo_kulturowe_Zbi%C3%B3r_dokument%C3%B3w

* * *

Tytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Zbiór dokumentów
Redakcja naukowa: Hanna Schreiber
Ilość stron: 306
Rok wydania: 2023
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego