Aktualności

Elżbieta Wójtowicz „uOd Gód po codzionny trud”

Wydawnictwa

W ramach serii Biblioteka „Dziedzictwo” STL ukazał się nowy tom autorstwa Elżbiety Wójtowicz pt. „uOd Gód po codzionny trud”.

Najnowsza publikacja to zbiór tekstów prozatorskich i widowisk dramatycznych Elżbiety Wójtowicz, uznanej literatki z Wólki Kątnej (gm. Markuszów), uważnej obserwatorki wiejskiej rzeczywistości, pełnej szacunku do tradycji i zwyczajów; twórczyni niosącej w sobie pasję utrwalania tego, co powoli odchodzi w zapomnienie. Zasłyszane historie oraz opowieści, zapamiętane z dzieciństwa wydarzenia i obrzędy stały się kanwą zamieszczonych w niniejszym tomie utworów.

4 marca 2024 r. odbyło się spotkania Klubu Twórców Ludowych w Puławach, na którym pani Elżbieta zaprezentowała swoją nową książkę.

Elżbieta Wójtowicz urodziła się w 1949 roku w Lublinie jako jedyne dziecko w chłopskiej rodzinie Krystyny i Juliana Poczków. Krystyna była śpiewaczką i poetką ludową spokrewnioną ze znanym poetą Janem Pockiem poprzez swojego ojca Antoniego Piecha, który był ciotecznym bratem Jana. Uzyskane niedawno informacje potwierdzają również związki rodzinne Juliana Poczka i poety z Kalenia. O tym rodowodzie Elżbieta mówi z dumą, dodając przy tym, że z tego wspólnego pnia „dosączyło” się kilka kropel talentu również dla niej.

Poniżej zdjęcia ze spotkania w Puławach (fot. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”)

* * *
Elżbieta Wójtowicz, „uOd Gód po codzionny trud”
Wybór i opracowanie: Donat Niewiadomski
Wstęp: Katarzyna Kraczoń
Ilość stron: 232
ISBN: 978-83-89638-18-2
Rok wydania: 2023

Spis treści:

Wstęp
Adwent
Świąta Bozego Narodzonia
Z gaikom
W wigilio Świątego Jona
Matka Boska Skaplerzno
Pielgrzymowonie do Matki Bozy Kębelski
uO zdrowaśkach i rózyckach
uO Świąty Katarzynie
Świąty Antuni – dobry patrun
uO pscołach i uo Świątom Ambrozym
Jak Grzelok zobocył południco
uO wirzbie i diable
Jak diabeł gorzołko ludzium wyprodukowoł
(Widowiska)
Wesele puławskie
Miodobronie
uOd ziaronka lnu do płócionka
Nuty