Aktualności

KPO dla kultury. Granty i stypendia dla twórców ludowych

AktualnościInformacje STL

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Nabór wniosków potrwa do 15 lipca.

Program wsparcia składa się z dwóch elementów:

Część grantowa – skierowana do instytucji kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną oraz NGO, będzie realizowana w formie otwartych konkursów. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się między innymi o wsparcie następujących rodzajów przedsięwzięć: realizacja spektakli, koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw, programów edukacyjnych i badawczych.

Dofinansowanie od 20 tys. do 100 tys. złotych.

Część stypendialna – skierowana do twórców indywidualnych (twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy, badacze, muzealnicy), realizowana w formie stypendium przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy. Ocena przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formule otwartego konkursu. Poprzez stypendia dofinansowywane będą indywidualne aktywności skierowane na rozwój wnioskodawcy, m.in. o wsparcie następujących rodzajów przedsięwzięć: udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, w sympozjach naukowych, kwerendach naukowych, konferencjach naukowych.m polskim lub innego państwa UE.

Dofinansowanie: 5 tys. zł/ miesiąc

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC, dostępnego online od 30 czerwca 2024r.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: kpo@nimit.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść do 3 dni roboczych.

INFOLINIA dostępna jest pod numerem 22 122 55 00 w dni powszednie w godz. 10.00-16.00

www.kpodlakultury.pl