Akademia Sztuki Ludowej STL -Warsztaty wielkanocne
Archiwalne numery kwartalnika Twórczość Ludowa
Rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga
Informacja o przyjęciach do STL

AKTUALNOŚCI

44. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka

Zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznym konkursie literackim, poświęconym wybitnemu pisarzowi chłopskiemu - Janowi Pockowi.
Zgłoszenia do 30 grudnia 2015 roku.
Czytaj więcej »

GALERIA SZTUKI LUDOWEJ STLGaleria Sztuki Ludowej STL mieszcząca się w Lublinie to jedyna tego typu placówka w Polsce prezentująca autentycznych twórców ludowych (członków STL) reprezentujących wszystkie dyscypliny twórcze i regiony entograficzne w kraju. Organizuje wystawy, warsztaty, pokazy sztuki ludowej, spotkania z ludowymi poetami i pisarzami. Czytaj więcej

KWARTALNIK
"TWÓRCZOŚĆ LUDOWA"


Kwartalnik "Twórczość Ludowa" jest pismem Stowarzyszenia Twórców Ludowych ukazującym się od 1986 roku. Jest to pismo popularno - naukowe adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego oraz pracowników naukowo - badawczych instytucji kultury. Czytaj więcej

AGENCJA PRAWA AUTORSKIEGOStowarzyszenie Twórców Ludowych od 1995 roku pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na różnych polach eksploatacji. Głównym naszym celem jest ochrona praw autorów i artystów wykonawców ludowych utworów słownych, słowno-muzycznych i muzycznych... Czytaj więcej

TARGI SZTUKI LUDOWEJ
W KAZIMIERZU DOLNYM

KONKURS IM. JANA POCKA

POGRAJKA - TANIEC, MUZYKA, TRADYCJA

LUDOWE OSKARY

KOMPUTEROWA BAZA DANYCH O TWÓRCACH LUDOWYCH

MuzykaTradycyjna.pl

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel. 81 5324974, e-mail: zgstl@op.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2014
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów
jest zabronione.