Aktualności

Protokół z posiedzenia jury LII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

AktualnościWydarzenia

W 2023 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłosił w formule otwartej LII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nadesłano 70 zestawów poetyckich i 58 prozatorskich.

W dniu 23 października 2023 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska-Ciota, dr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), dr Donat Niewiadomski (przewodniczący jury) nie przyznało I nagrody w dziedzinie poezji.

Nagrodę II otrzymały: Regina Sobik („Frida”) i Iwona Świerkula („Bałałajka”)  za zestawy wierszy.

Nagrodę III także za zestawy uzyskali: Ewa Jowik („Kruszynka”) i Zdzisław Purchała („Kołodziej”).

Wyróżnienia w poezji przyznano: Halinie Graboś („Chaber”) za wiersze Eden, Wyznania nocą majową i Charków; Floriannie Kiszczak („Kalina”) za utwory Ojczyźnie swej i Do syna; Mirosławowi Kowalskiemu („Żagiew”) za liryk Utrata; Wandzie Łomnickiej-Dulak („Pieśniczka”) za wybrane wiersze z cyklu Godzinki polne; Teresie Parynie („Blanka”) z utwory Przydrożny świątek i W koleinach zdarzeń; Annie Piliszewskiej („Lato”) za wiersz Człowieczy los; Katarzynie Wiktorii Polak („Zagajnik”) za wiersz Słonko; Janowi Politowi („Strzelec”) za utwory Nadejdzie kiedyś i Wigilijny stół; Zofii Roj-Mrozickiej („Skorusa”) za udane wykorzystanie gwary w utworze Zycio rys;  Danucie Ewie Skalskiej („Waleria”) za zestaw; Małgorzacie Sobakiewicz („Gosix”) za zestaw oraz Teresie Teter („Katarzyna Czas”) także za zestaw.

Jury przyznało dwie nagrody specjalne za wiersze poświęcone patronowi konkursu. Otrzymali je Zdzisław Purchała („Kołodziej”)Bardzo lubię oraz Teresa Teter („Katarzyna Czas”) – Wiejskie progi.

W prozie I nagrodą za zestaw uhonorowano Walerię Prochownik („Jesień”).

Nagrodę II otrzymały: Ewa Jowik („Kruszynka”) za opowieść wierzeniową Baśń o Macieju i diable oraz Zofia Przeliorz („Kamelka”) za opowiadanie na tle wierzeniowym Życz, a bydzie ci życzone.

Nagrody III przypadły: Beacie Kosikowskiej („Chinook”) za zestaw; Anecie Lejwodzie-Zielińskiej („Alicja Jonasz”) także za zestaw i Annie Piliszewskiej („Mak”) za opowiadanie na tle wierzeniowym Karczma.

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Agnieszka Demarczyk („Mora”) za utwór O królu Złoczeniu i żmijowej skale; Małgorzata Gołofit („Maria”) za opowiadanie na tle wierzeniowym Mokra koszulka; Janina Jabłońska („Prządka”) za Legendę o prządkach – pięknych panienkach; Maria Kalińska („Paprotka”) za opowiadanie o charakterze anegdotycznym Fotowoltaika, Małgorzata Maj („Żytko”) za utwór Wszędzie dobrze, ale w kuchni najlepiej; Danuta Ewa Skalska („Waleria”) za tekst Przemiana oraz Elżbieta Wójtowicz za dokument etnograficzny Na jarmaku.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe, które wyślemy przekazem pocztowym. Teksty wszystkich laureatów będą opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym, które wraz z dyplomem zostaną wysłane w późniejszym terminie.

Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostały ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co organizatorzy składają szczególne podziękowania.

Jury konkursu:
Jan Adamowski
Halina Kosienkowska-Ciota
Katarzyna Kraczoń
Donat Niewiadomski