Twórcy ludowi - Oddział Łódzki - Adam Głuszek (1946–2017)

Adam Głuszek urodził się we wsi Dąbrowice pod Skierniewicami, tam mieszkał i pracował. Rzeźbić zaczął, gdy był jeszcze małym chłopcem. Swoje pierwsze, niewielkie figurki, lepił z gliny. Następnie, przy pomocy noża wykonywał rzeźby w korze, głównie ptaszki. W okresie szkolnym zaniechał wykonywania rzeźb. Powrócił do tego zajęcia dopiero w 1973 r. Od tego czasu tworzył nieprzerwanie aż do śmierci.

Pierwszy sukces odniósł w 1983 r., zdobywając nagrodę w konkursie „Współczesna łowicka sztuka ludowa”. Najbardziej lubił rzeźbić w drewnie lipowym, a jego ulubione motywy to wizerunki ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzędowością i tematy świeckie.

Był przede wielkim animatorem działań artystycznych i życia kulturalnego w rodzimych Dąbrowicach. Miłość do małej ojczyzny objawia się nie tylko w jego dziełach, ale także w prowadzonej przez niego działalności kolekcjonerskiej. W jednoizbowej chałupie z końca XIX wieku i dwóch zabytkowych spichlerzach, które znajdują się w jego ogrodzie, urządził „Muzeum kultury zachodnio-południowej części Księstwa Łowickiego”, w którego skład wchodzi kolekcja narzędzi rolniczych, sprzętów domowych, strojów ludowych, haftów, wycinanek oraz obrazów.

W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, gdzie przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Głównego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat twórca brał udział w wielu wystawach, konkursach i festiwalach. Twórczość rzeźbiarza wielokrotnie nagradzano na licznych konkursach i przeglądach sztuki ludowej. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Pokaźną kolekcję posiada Muzeum w Łowiczu i Muzeum Regionalne im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Za swoją bogatą działalność artystyczną i zasługi dla kultury ludowej w 2002 roku został uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga.

Był artystą o wielu zainteresowaniach, ale przede wszystkim rzeźbił i malował. W swojej twórczości odwoływał się do bogactwa tradycyjnej polskiej sztuki ludowej i czerpał z niej inspirację do własnej kreacji artystycznej. Jednocześnie jego twórczość była dynamiczna, poszukiwał nowych wartości i środków artystycznego wyrazu, zmieniał formę prac, wykonywał płaskorzeźby zwarte, ażurowe, rzeźby pełne i przedstawienia wielopostaciowe.

Wszystkie swoje prace pokrywał wyrazistą, wielobarwną polichromią. Zasłynął z rzeźb przedstawiających „Matki Boskie Łowickie”. Swoje aniołki i świętych „ubierał farbą” w kolorowe, pasiaste, księżackie stroje.

Ulubione tematy artysty to wizerunki ptaków, rzeźby sakralne, sceny związane z obrzędowością doroczną i rzadziej tematy świeckie. Strugał zwykle w drewnie lipowym, czasem też w topoli. Do swoich rzeźb wprowadził motywy zaczerpnięte z łowickiej sztuki ludowej.

Adam Głuszek zajmował się także malarstwem na desce – tematyka jego obrazów przedstawia zapamiętany z lat dziecięcych krajobraz rodzinnej wsi, nieistniejące już wiejskie chaty i polne rozłogi. .

Obok rzeźbienia i malowania większość życia poświęcił jeszcze jednej pasji – kolekcjonowaniu przedmiotów związanych z kulturą ludową. Dzięki temu przez wiele lat zgromadził bogatą kolekcję strojów ludowych, obrazów, haftów, wycinanek, narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego, tworząc na swojej posesji mały skansen.

Dumą artysty było to, że jego pasje pozostały w rodzinie, kontynuują je jego dzieci i wnuki, głównie córka Agnieszka.

Nagrody i odznaczenia:

 • Zasłużony Działacz Kultury, 2002
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2001
 • Nagroda im. Oskara Kolberga, 2002
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2006
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej, 2010
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2010
 • Gwiozda Łowicka, 2014

Wystawy:

 • Wystawa zbiorowa twórców ludowych, Muzeum Łowickie, 2013, wystawa zbiorowa;
 • Łowickie pasje Adama Głuszka, Galeria Sztuki Ludowej STL, Lublin, 2018, wystawa indywidualna;

Konkursy:

 • Konkurs „Dzieło Oskara Kolberga w sztuce ludowej”, Radom, 1990, II nagroda;
 • Konkurs „Święci polscy”, Lublin 1993, I nagroda;
 • Konkurs „Sztuka ludowa województwa skierniewickiego”, Żyrardów 1996, I nagroda;
 • Konkurs „Sztuka ludowa województwa skierniewickiego”, 1998, I nagroda;
 • XVI Wojewódzki konkurs na plastykę obrzędową, Węgorzewo, 1998, I nagroda;
 • Konkurs „Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna w woj. łódzkim”, 2002, II nagroda;

Bibliografia i źródła:

 • Adam Głuszek, [w:] Powiat skierniewicki. Ludzie – Zabytki – Kultura, Skierniewice 2010, s. 10.
 • Onochin Paweł, Żegnamy Adama Głuszka i Jana Kudrewicza, „Twórczość Ludowa”, 2017 nr 3-4, s. 39.
 • Sygnowska Krystyna, Świat tęczowych barw, „Gospodarz”, 1997 nr 9, s. 8-9.

Inne źródła:

 • Tryptyk organiczny – prezentacja regionalnej twórczości ludowej, scenariusz i reżyseria Marek Strąkowski,  Łódź 2013.
 • Materiały zgromadzone w teczce osobowej artysty, archiwum STL.