Oddziały regionalne

Oddział Karpacko-Małopolski

Rok powstania: 2011
Liczba twórców w oddziale: 102
Prezes: Stanisława Łukaszczyk
Kontakt: lukaszczyk.stasia@interia.pl

Opis działalności:

Oddział Karpacko-Małopolski wyodrębnił się z Oddziału Nowosądeckiego w 2010 roku z inicjatywy Stanisławy Łukaszczyk. W 2014 nastąpił jeszcze jeden podział, część twórców wstąpiło do Oddziału Sądecko – Lachowskiego. Swoim obszarem obejmuje powiat zakopiański, samo miasto Zakopane i Gminę Poronin.

Bieżąca działalność twórców skupiona jest na uczestnictwie w różnego rodzaju targach i kiermaszach regionalnej sztuki ludowej, w tym Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem. Twórcy uczestniczą także w kultywowaniu i upowszechnianiu sztuki ludowej w formie warsztatów, lekcji edukacyjnych i spotkań w pracowniach. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: hafciarstwo, snycerstwo, krawiectwo, rzeźbiarstwo, meblarstwo, malarstwo, wyroby ze skóry oraz folklor.