Oddziały regionalne

Oddział Opolski

Rok powstania: 1972
Liczba twórców w oddziale: 80
Prezes: Helena Wojtasik
Opiekun: Jarosław Gałęza
Siedziba: Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole , tel. (77) 457-23-49
Kontakt: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje województwo opolskie. Aktywność Oddziału jest skupiono wokół działalności Muzeum Wsi Opolskiej, które jest instytucją patronacką. Twórcy  skupieni są na uczestnictwie w różnego rodzaju imprezach organizowanych w regionie, a także na terenie całej Polski, w tym: wiosennych i jesiennych jarmarkach organizowanych przez Muzeum Wsi Opolskiej, Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Wiatraki” w Strzelcach Opolskich, Wojewódzkim konkursie malowania porcelany w Opolu,  Tragach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym.

Oddział jest współorganizatorem Konkursu „Kroszonka Opolska” jednego z najbardziej prestiżowych w regionie. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej to przede wszystkim: plastyka obrzędowa (kroszonkarstwo) i zdobnicza, a także rzeźbiarstwo, malowanie porcelany, kowalstwo, pisarstwo, folklor.