Twórcy ludowi - Oddział Opolski - Magdalena Poprawka

Magdalena Poprawka

Pisanki Oddział Opolski

Kontakt:

Opole
przez STL, tel. 81 532 49 74

Magdalena Poprawka (ur. 1976)  należy do młodego pokolenia twórczyń regionu opolskiego zajmujących się wykonywaniem kroszonek. Z twórczością ludową zetknęła się już w dzieciństwie. Posiadając zdolności plastyczne początkowo rysowane kwiatki przenosiła na haft, którego nauczyła ją babcia, z czasem w miarę rozwoju umiejętności manualnych zaczęła wykonywać kroszonki. Do aktywności twórczej Magdaleny Poprawki przyczyniła się w dużej mierze twórczyni ludowa Pani Irena Zawadzka, która odbudowała w niej wiarę we własne umiejętności, dzięki niej zapoznała się także z wzornictwem typowym dla regionu opolskiego. Kroszonki wykonuje metodą rytowniczą, nanosząc wzory tradycyjne, misterne, drobne, o motywach roślinnych które pokrywają całą powierzchnie jajka.

W 2019 r. po raz pierwszy wzięła udział w XXVIII Wojewódzkim Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie” zdobywając uznanie jurorów. Magdalena Poprawka aktywnie uczestniczy we wszystkich inicjatywach związanych z popularyzowaniem opolskiej kroszonki, m.in. w Opolu, Prószkowie, Niemodlinie, Kazimierzu Dolnym.

Obok twórczości równoległym polem działań artystki jest edukacja i przekazywanie swoich umiejętności młodemu pokoleniu. Największą satysfakcję sprawiają twórczyni warsztaty w szkołach, gdzie głównie skupia się na pracy z dziećmi i młodzieżą. Uważa, że takie działania pomagają odbudować i utrwalać tożsamość lokalną i społeczną i jest tego świadkiem „tradycje i obyczaje są konieczne, abyśmy mogli istnieć jako naród. Należy je podtrzymywać i upowszechniać”. Prowadzi także warsztaty indywidualne z osobami dorosłymi.

Współpracuje z Muzeum Wsi Opolskiej, Ośrodkiem Kultury w Pruszkowie, Fundacją na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 2019 roku.

Wystawy:

  • Prace artystki eksponowane były na wystawie pokonkursowej w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach w 2019 r.

Konkursy:

  • Twórczyni uczestniczy niemal corocznie w Konkursie Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie”, którego organizatorem jest Muzeum Wsi Opolskiej.

Źródła i bibliografia:

  • Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL.
  • Jasiński Bogdan, Opolskie kroszonki, pod. red. Klaudii Klucznik, Opole 2017.
  • Magdalena Poprawka – kobieta o wielu pasjach, 2020, https://doxa.fm/audycja/11-04-magdalena-poprawka-kobieta-o-wielu-pasjach/.
  • Magdalena Poprawka na tropie wzoru opolskiego. Kolejny etap badań, https://radio.opole.pl/365,678,magdalena-poprawka-na-tropie-wzoru-opolskiego-ko.

Galeria prac