Oddziały regionalne

Oddział Sądecko-Lachowski

Rok powstania: 2014
Liczba twórców w oddziale: 16
Prezes: Magdalena Cięciwa
Wiceprezes: Helena Kufta
Wiceprezes: Elżbieta Bargieł
Opiekun: Zbigniew Wolanin – etnograf, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Siedziba: Marcinkowice
Kontakt: Magdalena Cięciwa, tel. 668-367-220

Opis działalności

28 maja 2014 na Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie twórcy regionu sądecko – lachowskiego zwrócili się z pismem powołanie samodzielnego oddziału aby wyodrębnić reprezentowaną przez nich kulturowo i etnicznie grupę Lachów Sądeckich.

Dnia 6.12.2015 r w siedzibie Fundacji Sądeckiej został powołany Oddział Sądecko- Lachowski. Oddział skupia twórców regionu sądecko-lachowskiego woj., małopolskie, powiaty: nowosądecki, limanowski) Są to czynni twórcy reprezentujący dziedziny: malarstwo na szkle, plastyka obrzędowa i zdobnicza, haft lachowski, koronka klockowa. Twórcy oddziału biorą udział w Święcie Dzieci Gór – Nowy Sącz, Zjeździe Sądeczan na, którym wybierany i nagradzany jedną osobę, która w danym roku zasłużyła się swoją działalnością. Reprezentują region na festiwalach, kiermaszach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając pierwsze miejsca.

Twórcy należące do okręgu