Oddziały regionalne

Oddział Zamojski

Rok powstania: 1975
Liczba twórców w oddziale: 19
Prezes: Władysław Sitkowski (do 2020 roku, zmarł w marcu 2020 r.)
Opiekun: Bożena Sokołowska
Siedziba: Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość , tel. (84) 639-20-21
Kontakt: artyst@zdk.zamosc.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiat zamojski. Instytucją patronacką Oddziału jest Zamojski Dom Kultury, wokół którego ogniskuje się działalność Oddziału, a twórcy uczestniczą w imprezach organizowanych przez w/w instytucję: Konkursu poetyckiego im. S. Buczyńskiego, Konkursu i Kiermaszu Wielkanocnego.

Członkowie Oddziału są autorami tomików indywidualnych i publikują w prasie regionalnej oraz współpracują z pismem „Twórczość Ludowa”. Największa grupą twórców stanowią literaci ludowi i pojedynczy przedstawiciel: plastyki obrzędowej i zdobniczej, rzeźbiarstwa i folkloru.