Oddziały regionalne

Oddział Lubelski

Rok powstania: 1969
Liczba twórców w oddziale: 144
Prezes: Tomasz Krajewski
Opiekun: Katarzyna Ufniarz
Siedziba: Biuro ZG STL, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, tel.: 81 53 249 74
Kontakt: zgstl@op.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiaty: lubelski, lubartowski, świdnicki, puławski, rycki, janowski i kraśnicki. Jest drugim w historii powołanym praz STL Oddziałem. Działalność koncentruje się na głównie wokół działań Zarządu Głównego STL z siedzibą w Lublinie.

Członkowie Oddziału czynnie biorą udział w cyklicznych imprezach w regionie, jak i całym kraju, do których zaliczyć należy: Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J. Pocka, „Akademia Sztuki Ludowej w Galerii STL, Warsztatów garncarskich w Urzędowie, Konkursie na pisankę wielkanocną w Krzczonowie, Konkursie na sztukę ludową w Puławach i Kazimierzu Dolnym.

Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: rzeźbiarstwo, plastyka obrzędowa i zdobnicza, garncarstwo, plecionkarstwo, hafciarstwo, szycie strojów, kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, budowa instrumentów muzycznych, pisarstwo, folklor.