Oddziały regionalne

Oddział Krakowski

Rok powstania: 1974
Liczba twórców w oddziale: 58
Prezes: Danuta Urbanik
Opiekun: Krystyna Reinfuss – Janusz
Siedziba: Muzeum Etnograficzne im. S.Udzieli, ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków, tel. (12) 633 07 92
Kontakt: danutaurbanik@op.pl

Opis działalności:

Oddział Krakowski STL jest jednym z najstarszych Oddziałów, pierwotnie miał swoją siedzibę w Nowym Targu. W 1980 roku zmienił nazwę z Oddziału Ziemi Krakowskiej na Krakowski Oddział STL. Swoim obszarem działania obejmuje powiaty: bocheński, brzeski krakowski, myślenicki, wadowicki, wielicki.

Twórcy uczestniczą w imprezach organizowanych w regionie i w całej Polsce, w tym: Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu, „Cepeliadzie” w Krakowie, corocznym konkursie na „Szopkę Krakowską”. Bardzo aktywne są twórczynie z dziedziny koronki klockowej, która dzięki ich aktywności zostały wpisane na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury.

Koronczarki krakowskie realizowały także wielowątkowy projekt „Powrót do Tradycji” (wystawy, warsztaty, pokazy, prezentacje, foldery). Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: koronkarstwo, hafciarstwo, rzeźbiarstwo, garncarstwo, szopkarstwo, malarstwo.