Twórcy ludowi - Oddział Krakowski - Jadwiga Węgorek

Jadwiga Węgorek

Koronki Oddział Krakowski

Kontakt:

Kraków
tel. 500 552 779

Jadwiga Węgorek (ur. 1952 r.) członkiem rStowarzyszenia Twórców Ludowych od 2003  r. w dziedzinie koronki klockowej.

Techniki wyplatania koronek nauczyła się w 1994 r. od swojej mamy Zofii Sienickiej, a następnie ukończyła kurs koronek klockowych i haftu prowadzony przez panią Olgę Szerauc, która była uczennicą pani Zofii Dunajczan z Bobowej. Biegle ją opanowała  w zakresie koronki wieloparkowej (tzw. „czeskiej”). Zna i stosuje wszystkie tradycyjne sploty koronczarskie  Koronki wykonuje z nici lnianych, zarówno bielonych jak i nie bielonych. Są to głównie tradycyjne w formie i rozwiązaniach artystycznych serwety koliste, owalne, bieżniki, kołnierze, mankiety. Korzysta głównie ze starych, bobowskich wzorników koronczarskich. Wykonuje również własne kompozycje, inspirowane wzorami tradycyjnymi, doskonaląc swój warsztat i poszerzając zakres swoich umiejętności.

Jadwiga Węgorek zadebiutowała w 1995   roku udziałem w Konkursie  Ozdoby choinkowe klockowe w Krakowie uzyskując III nagrodę.

Koronki Jadwigi Węgorek wyróżniają się starannością technicznego wykonania ale też walorami artystycznymi. Odznaczają się dużym wyczuciem kompozycji i inwencją twórczą. Należy niewątpliwie do najzdolniejszych koronczarek.

Jadwiga Węgorek swoje prace  prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą, od lat bierze udział  w Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej na Węgrzech. W 2013 r. uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Most, który nas łączy” w którym również uczestniczą Węgry i Słowacja a który polega na stworzeniu i zbudowaniu wzoru, przy zachowaniu szczególnie charakterystycznej ornamentyki swojej kultury, następnie wszystkie prace połączone są w jedną całość tworząc szczególnego rodzaju most który symbolizuje współpracę międzynarodową w zakresie rękodzieła, przekazywania swojej kultury, jej wartości innym krajom.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i regionalnych.  Najważniejszym jednak dla talentu twórczyni jest  Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej w Bobowej w którym corocznie zdobywa czołowe nagrody i wyróżnienia.

Prace Jadwigi Węgorek znajdują się w zbiorach muzeów w całej Polsce oraz w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą.

Poza działalnością artystyczną udziela się także dla lokalnego środowiska, od kilkunastu lat prowadzi warsztaty  dla dzieci i młodzieży..

Jadwiga Węgorek aktywnie promuje Kraków i środowisko krakowskich koronczarek, uczestnicząc w licznych wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta i województwa małopolskiego. Wspólnie z grupą wspomnianych koronczarek podejmuje się reinterpretacji wzorów, m.in. rekonstrukcji unikatowych powojennych wzorów. Jadwiga Węgorek utworzyła w Krakowie autorskie Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”  działające od 1999 roku, gdzie uczy różnych technik haftu i koronki. Opracowała także autorski styl koronek klockowych dwukolorowych szaro-białych.

Jako jedna z wnioskodawczyń przyczyniła się do wpisania „Krakowskiej koronki klockowej” na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego dnia 26.10.2016 r.

Obecnie już druga kadencję pełni funkcję sekretarza Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Odznaczenia, nagrody:

  • Srebrny Krzyż Zasługi, 2014

Wystawy:

 Konkursy:

Konkurs  „Ozdoby choinkowe klockowe”-  III nagroda, Kraków, 1995

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac