Oddziały regionalne

Oddział Kurpiowski

Rok powstania: 1984
Liczba twórców w oddziale: 180 (z czego 57 twórców z regionu Puszczy Zielonej działa w Oddziale Kurpiowskim, pozostali skupieni w regionie Puszczy Białej i powiatach: Ostrów Mazowiecki i Maków Mazowiecki nie działają w strukturach Oddziału)
Prezes: Małgorzata Kowalczyk
Opiekun: Maria Samsel
Kontakt: 609 821 657

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiat ostrołęcki – regiony etnograficzne: Puszczę Zieloną i Puszczę Białą. W 2005 roku doszło rozdzielenia twórców obu regionów. W chwili obecnej Oddział Kurpiowski ograniczył swoją działalność do Puszczy Zielonej.

Bieżąca działalność twórców skupiona jest na uczestnictwie w wielu imprezach regionalnych m.in.:: „Palma Kurpiowska” w Łysych, „Miodobranie Kurpiowskie” w Myszyńcu, „Ginące Zawody” w Kadzidle, „Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle, a także targach, kiermaszach i pokazach sztuki ludowej w całej Polsce. Oddział aktywnie współpracuje ze Związkiem Kurpiów. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: plastyka obrzędowa i zdobnicza, plecionkarstwo, rzeźbiarstwo, bursztyniarstwo, garncarstwo, hafciarstwo, koronkarstwo, tkactwo, folklor i pisarstwo.