Twórcy ludowi - Oddział Kurpiowski - Jadwiga Niedźwiedzka

Jadwiga Niedźwiedzka

Kwiaty z bibuły Palmy Pisanki Oddział Kurpiowski

Kontakt:

Kadzidło, woj. mazowieckie
tel. 503-154-036
e-mail: j.niedzwiedzka@interia.pl

Jadwiga Niedźwiedzka (ur. 1954 r.) pochodzi ze znanego rodu Staśkiewiczów, z którego w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu wywodzą się prawie wszystkie kurpiowskie twórczynie ludowe.

Od najmłodszych lat miała kontakt z twórczością ludową, ponieważ w jej rodzinnym domu twórczością zajmowała się cała rodzina, szczególnie jej matka Aleksandra Staśkiewicz oraz ciotki: Stanisława Olender i Stanisława Bakuła.

Twórczyni wykonuje różnorodne wzory wycinanek, tradycyjne kwiaty z bibuły, palmy, pisanki, pieczywo obrzędowe (byśki i nowe latka) . Jej wycinanki charakteryzują się bardzo starymi motywami i wzorami, które artystce przekazała matka. Jadwiga Niedźwiedzka jest znaną i bardzo aktywną twórczynią ludową, bierze czynny udział w konkursach uzyskując czołowe nagrody i wyróżnienia. Zadebiutowała w 2001 roku udziałem w konkursie „Leluja Kurpiowska” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kadzidle uzyskując II nagrodę. Jej prace znajdują się w licznych muzeach i u prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Współpracuje z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Uczestniczy w  warsztatach „Ginące Zawody”, prowadzi warsztaty i pokazy rękodzielnicze  ucząc młode pokolenie bogatych tradycji Kurpiowskich. Pomaga  przy organizacji imprez folklorystycznych takich jak „Śladami Kurpiów”, „Wesele Kurpiowskie”, „Niedziela Kadzidlańska”.

Podtrzymując tradycje rodzinne i przekaz pokoleniowy swoją wiedzę i umiejętności przekazuje swojej córce i wnuczętom.

Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 2009 r.

Nagrody, odznaczenia:

 • Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” – Marszałek Woj. Mazowieckiego, 2014
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej’, 2015
 • Medal „Zasłużony dla Cepelii”, 2019

Wystawy:

 • „Powrót do korzeni” – Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle – wystawa indywidualna, 2009
 • „Powrót do korzeni” – Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle i GOKO-O w Lelisie – wystawa indywidualna, 2010
 • „Z tradycją w nowoczesność” GOK w Kadzidle – wystawa indywidualna, 2019
 • Udział w wystawach zbiorowych, pokonkursowych w Ostrołęce, Kadzidle, Rudnikach, Myszyńcu, Poraju.

Konkursy:

 • „Pisanka Kurpiowska” – III miejsce, Muzeum Okręgowe w Ostrołęce, 1988
 • „Leluja Kurpiowska” – II miejsce, GOK w Kadzidle, 2001
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej – II miejsce i wyróżnienie, Rudniki, 2016
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej –  wyróżnienie, Rudniki, 2017
 • Konkurs „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej” – I  i II miejsce, Myszyniec , 2019
 • Konkurs Rękodzieła Artystycznego – wyróżnienie, Poraj , 2020
 • Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej – dwa wyróżnienia, Rudniki , 2020

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL.