Oddziały regionalne

Oddział Białostocki

Rok powstania: 1971
Liczba twórców w oddziale: 79
P
rezes: Danuta Radulska
Opiekun: Krystyna Kunicka
Siedziba: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok , tel. (85) 740-37-15
Kontakt: tel. 500 006 249

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiaty: południowej i środkowej części województwa podlaskiego (do pow. augustowskiego), szydłowiecki, białobrzeski, lipski, zwoleński i garwoliński. Bieżąca działalność twórców skupiona jest na uczestnictwie w różnego rodzaju targach i kiermaszach sztuki ludowej, oraz w kultywowaniu i upowszechnianiu sztuki ludowej w formie warsztatów, wystaw, lekcji edukacyjnych i spotkań w pracowniach.

Twórcy stale współpracują z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, WOAK w Białymstoku, Janowską Izbą Tkacką w Janowie, GOKSiT w Korycinie i z Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Członkowie oddziału są stypendystami MKiDN oraz uczestniczą w programie „Mistrz Tradycji”. Warsztaty twórcze i izby regionalne twórców są włączone w Szlak Rękodzieła na Podlasiu. Janowskie tkaczki współpracują z galeriami w Kioto i Tokio w Japonii, gdzie prezentowały również swoje umiejętności na pokazach. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej to przede wszystkim tkactwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, kowalstwo.