Twórcy ludowi - Oddział Białostocki - Lucyna Kędzierska

Lucyna Kędzierska

Tkaniny Oddział Białostocki

Kontakt:

Wasilków, woj. podlaskie
tel. 664 482 428

Lucyna Kędzierska (ur. 1965 r.) jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1988 r. w dziedzinie tkactwa dwuosnowowego. Twórczyni wywodzi się ze znanej rodziny tkaczek janowskich, technikę tkania dywanów dwuosnowowych opanowała już jako dwunastoletnia dziewczynka od swojej mamy Romualdy Puzanowskiej, znanej podlaskiej tkaczki i do dziś kontynuuje tradycje tkactwa dwuosnowowego.

Zadebiutowała jako piętnastoletnia dziewczyna w 1980 r. udziałem w wystawie plastycznej zorganizowanej z okazji  „35 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem” gdzie otrzymała również III  nagrodę, rok później uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Wisła w sztuce ludowej” zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu  i od tego czasu wykonuje tkaniny doskonaląc swój warsztat twórczy, czego potwierdzeniem są liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i regionalnych.

Tworzy głównie tkaniny o charakterze tematycznym, stosując wzornictwo tradycyjne. Są to przede wszystkim dywany i makaty, których tematyką jest życie wsi, zajęcia codzienne, obrzędy i otaczająca przyroda. Nieodłącznym elementem kompozycyjnym są także motywy roślinne i zwierzęce (drzewka, listki, gałązki winnej latorośli, ptaszki, jelonki) oraz układy geometryczne (gwiazdy, romby).

Jej prace znajdują się w muzeach w całym kraju, m.in. w Państwowym Muzeum   Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Krakowie, Lublinie, Białymstoku a także w prywatnych kolekcjach.

Prace Lucyny Kędzierskiej były eksponowane na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Charakteryzują się one starannym wykonaniem, interesującym wzornictwem i wysmakowana kolorystyką.

Lucyna Kędzierska uwagę przywiązuje do edukacji regionalnej dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia warsztatowe, jako instruktorka w prywatnej pracowni tkackiej.

Uczestniczy także w targach i kiermaszach sztuki ludowej, promując region Podlasia i zanikająca już dziedzinę twórczości jaką jest tkactwo dwuosnowowe.

Wystawy:

1980 r. – wystawa z okazji „35 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem” – org. „Cepelia” Warszawa

1986 r. – wystawa pokonkursowa „Tkanina podwójna, sejpak, krajka” – org. Woj. Dom Kultury w Białymstoku

1988 r. – wystawa „Ziemia bliska sercu” – org. Muzeum Etnograficzne w Toruniu

1988 r. Ogólnopolska Wystawa Plastyczna Twórczości Ludowej „W służbie ojczyzny” – org. „Cepelia” Warszawa

1989 r. – wystawa pokonkursowa „Dzieło Oskara Kolberga w Sztuce Ludowej” – org. Muzeum Wsi Radomskiej

Konkursy:

1980 r. – konkurs i wystawa z okazji „35 rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem” – org. „Cepelia” Warszawa – III nagroda

1981 r. – Ogólnopolskim Konkursie „Wisła w sztuce ludowej” zorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu – wyróżnienie

1983 r. – konkurs i wystawa  „Wojsko Polskie w sztuce ludowej” – org. „Cepelia” Warszawa – I nagroda

1985 r. – Woj. Przegląd Twórczości Ludowej Woj. Białostockiego „Z zagród wiejskich” – org. Woj. Dom Kultury w Białymstoku – wyróżnienie

1989 r. – konkurs „Dzieło Oskara Kolberga w Sztuce Ludowej” – org. Muzeum Wsi Radomskiej  –  III nagroda

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL