Oddziały regionalne

Oddział Łódzki

Rok powstania: 1974
Liczba twórców w oddziale: 104
Prezes: Jan Konopczyński
Opiekun: Danuta Wachowska
Siedziba: Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, tel. (42) 633-98-00
Kontakt: cerkon@wp.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje województwo łódzkie z wyjątkiem powiatów opoczyńskiego i piotrkowskiego, rawskiego, brzezińskiego, radomszczańskiego.

Bardzo znaczącymi elementami składowymi Oddziału są: Koło Łowickie STL w Łowiczu, ośrodki rzeźbiarski w Kutnie i garncarski w Bolimowie. Działalność Oddziału jest ściśle związana z aktywnością Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Łódzkiego Domu Kultury, który corocznie organizuje  wystawy, pokazy, warsztaty, kiermasze.

Twórcy uczestniczą w takich imprezach jak: „Dożynki prezydenckie” w Spale, Warsztaty rękodzielnicze w Łowiczu i w imprezach ogólnopolskich w tym: Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: rzeźbiarstwo, hafciarstwo, koronczarstwo, plastyka obrzędowa i zdobnicza, garncarstwo, kowalstwo, tkactwo, plecionkarstwo, malarstwo, kowalstwo, folklor i pisarstwo.