Twórcy ludowi - Oddział Łódzki - Magdalena Wojtczak

Magdalena Wojtczak

Obrazy na płycie i płótnie Rzeźby Oddział Łódzki

Kontakt:

adres: Kutno
tel. 537 126 766
email: lorabenek2@wp.pl

Magdalena Wojtczak, mimo młodego wieku, jest rzeźbiarką o znaczącym dorobku artystycznym. Od niemal dwudziestu lat bierze udział w organizowanych przez Łódzki Dom Kultury przedsięwzięciach promujących polską rzeźbę ludową (wystawy, konkursy, pokazy, kiermasze, itp.). Już ponad trzy dekady firmuje, a od dwudziestu lat świadomie i konsekwentnie współtworzy, Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski.

Swoją drogę artystyczną rozpoczęła bardzo wcześnie – jako mała dziewczynka była stałym gościem w pracowni rzeźbiarskiej swojego ojca – Andrzeja. W latach dziewięćdziesiątych publicznie prezentowała swoje prace, które nie tylko się podobały, ale również znalazły pierwszych nabywców. Wykonywane przez nią rzeźby Chrystusa Frasobliwego, Madonn, Aniołów, a także świętych, których twarze wyrażają przede wszystkim „dziecięcą” radość, bardzo szybko zostały zauważone przez odbiorców.  Kolejnym atutem twórczości Magdaleny Wojtczak jest jej wypracowany przez lata sposób konturowania i stosowania polichromii. Powyższe walory dopełnia łagodny koloryt i świadome stosowanie uproszczeń. Jej realizacje, takie jak: Boże Narodzenie, wizerunki Matki Boskiej, świętych i patronów oraz wiele innych, są bardzo charakterystyczne i niemal nie do podrobienia.

W tematach sakralnych podejmowanych przez artystkę uderza oryginalna interpretacja przekazywanych treści, która sugeruje znaczącą rolę własnych przemyśleń. Niezależnie od podejmowanych tematów, zaczerpniętych z tradycyjnej kultury czy narzuconych przez odbiorców, wszystkie zaskakują oryginalnością. Walory rzeźb Magdaleny Wojtczak odnajdujemy poprzez jej umiejętność zapisu świata – niezwykłego, wręcz bajkowego, magicznego, niekiedy wręcz mitycznego, a zarazem jakże bliskiego, często kojarzonego z naszym beztroskim dzieciństwem.

W 2000 roku Magdalena Wojtczak rozpoczyna współpracę z Łódzkim Domem Kultury, która trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie pracami artystki zaczynają się interesować muzea, a także kolekcjonerzy z Polski i z zagranicy. Rzeźby wędrują do najważniejszych polskich muzeów oraz do prywatnych kolekcji w Niemczech, Francji, Szwajcarii i USA.

W 2021 roku została przyjęta do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Nagrody i odznaczenia:

 • Dyplom Prezydenta Miasta Kutna za zaangażowanie w działalność w sferze upowszechniania kultury oraz promocję naszej Małej Ojczyzny, 2022.

Konkursy:

 • Międzynarodowy konkurs rzeźbiarski, Lublin, 1997, I nagroda;
 • Konkurs na milenijną szopkę bożonarodzeniową, 2000, nagroda specjalna;
 • Festiwal folkloru i sztuki ludowej Tradycje 2000, 2000, nagroda w dziedzinie rzeźby;
 • Wojewódzki Konkurs Mój Jubileusz 2000, Radomsko, 2000, wyróżnienie;
 • Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna w województwie łódzkim, 2006, II nagroda;
 • Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej, STL. Lublin, 2021, wyróżnienie.

Wystawy:

 • Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego, Łódź, Lublin, 2019-2021, wystawa zbiorowa.
 • Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej, Galeria Sztuki Ludowej STL, Lublin, 2022, wystawa zbiorowa

Bibliografia i źródła:

 • Nieuczoną ręką wystrugane. Rzeźby z kolekcji Tadeusza Kacalaka, Lublin 2018, katalog wystawy.
 • Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka, Lublin 2022 katalog wystawy
 • Materiały i dokumenty zgromadzone w teczce osobowej twórczyni, archiwum STL, Lublin.

Galeria prac