Oddziały regionalne

Oddział Radomski

Rok powstania: 1977
Liczba twórców w oddziale:  38; 5 – członkowie wspierający
Prezes: Grzegorz Gordat
Opiekun: dr Justyna Górska- Streicher
Siedziba: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, tel. (48) 332-92-81
Kontakt: gordatgrzegorz@wp.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, białobrzeski, lipski, zwoleński i garwoliński.

Bieżąca działalność twórców skupiona jest na uczestnictwie w różnego rodzaju targach i kiermaszach sztuki ludowej, oraz w kultywowaniu i upowszechnianiu sztuki ludowej w formie warsztatów, lekcji edukacyjnych i spotkań w pracowniach. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: rzeźba, plastyka obrzędowa, pisankarstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo.

Twórcy należące do okręgu