Twórcy ludowi - Oddział Radomski - Marlena Zielińska

Marlena Zielińska

Obrazy na płycie i płótnie Oddział Radomski

Kontakt:

Kozienice
tel. 660526734
email. marlena.zielinska@vp.pl

Marlena Zielińska pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej a Ziemię Kozienicką zamieszkuje od 1995 roku. Od dziecka cechowała ją wrażliwość na piękno. Jednak swoich sił w malarstwie spróbowała w dorosłym życiu. Stałe obcowanie z przyrodą pozwoliło jej otworzyć się  i uzewnętrznić w artystyczny sposób. Jest artystką odważną, lubi eksperymentować śmiało operuje kolorem. Tematyka jej prac jest bardzo szeroka, począwszy od pejzaży inspirowanych regionalnym folklorem i tradycją mazowieckiej wsi, poprzez prace o tematyce sakralnej, martwe natury, postacie, aż do nowoczesnych abstrakcji.

Artystka czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym Kozienic. Chętnie bierze udział w plenerach, imprezach promujących twórczość regionalną. Prowadzi także warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży w szkołach na obszarze powiatu kozienickiego oraz w Kozienickim Domu Kultury, gdzie pracuje. Współpracuje z Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Wsi Kieleckiej i in.

Jej twórczy dorobek stanowią wystawy indywidualne i zbiorowe. Swoje prace prezentuje także w mediach społecznościowych. Wiele spośród jej prac znalazło się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

Marlena Zielińska jest członkiem Grupy Twórczej „Vena”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Wystawy:

 • Marlena Zielińska – malarstwo, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej, 2009, wystawa indywidualna;
 • Malarstwo i rzeźba Marleny i Andrzeja Zielińskich, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice, 2009, wystawa indywidualna;
 • Wystawa prac Marleny i Andrzeja Zielińskich, Centrum Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach, 2012, wystawa indywidualna;
 • Malarstwo Marleny Zielińskiej, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, wystawa indywidualna.

Konkursy:

 • Ziemia kozienicka, Oddział Radomski STL, 2008, III nagroda;
 • Szopen i bracia Kolbergowie, Muzeum Wsi Radomskiej, 2010, wyróżnienie;
 • Ziemia radomska, Oddział Radomski STL, 2012, III nagroda;
 • Jan Paweł II Człowiek, Polak, Święty, Muzeum Wsi Radomskiej, 2014, wyróżnienie;
 • Konkurs Malarski podczas 48. Dymarek Świętokrzyskich w Nowej Słupi, 2014, III nagroda;
 • Konkurs Malarski podczas 49. Dymarek Świętokrzyskich w Nowej Słupi, 2015, III nagroda;

Bibliografia i źródła:

 • Materiały i dokumenty zgromadzone w teczce osobowej twórczyni, Archiwum STL.

Galeria prac