Oddziały regionalne

Oddział Suwalski

Rok powstania: 1979 r.
Liczba twórców w oddziale: 28 oraz 3 zespoły ludowe będące członkami zbiorowymi: Zespół Regionalny „Lipsk” – 10 osób; Zespół „Pogranicze” z Szypliszek – 18 osób; Zespół „Modry Len” z Nowinki – 5 osób
Prezes: Józef Murawski
Opiekun: Mirosław Nalaskowski
Siedziba: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki ul. Noniewicza 71 16-400 Suwałki, tel. (87) 563-51-76
Kontakt: j.murawski@onet.eu

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiaty: augustowski, bielski, grajewski, sejneński, suwalski. Oddział Suwalski STL działa na terenach wielokulturowych, na których obok ludności polskiej własne tradycje kulturowe podtrzymują Litwini, mieszkający głównie gmin Puńsk i Sejny, Rosjanie Staroobrzędowcy (na terenie całej Suwalszczyzny) oraz ludność na pograniczach kulturowych polsko-litewskim (gminy Szypliszki, Rutka Tartak, Wiżajny) i polsko – czarnoruskim – głównie gmina Lipsk nad Biebrzą.

Aktywni członkowie Oddziału zajmują się plastyką obrzędową (pisankarstwem – zarejestrowanym na liście produktów tradycyjnych MRiRW, palmiarstwem, pieczywem obrzędowym – korowaj lipski i gąski weselne – zarejestrowane na liście produktów tradycyjnych MRiRW ), tkactwem dwuosnowowym, plastyką zdobniczą (pająki, kwiaty z bibuły, wycinanki).  Twórczynie lipskie promują regionalną twórczość ludową poprzez prowadzenie Muzeum Lipskiej Pisanki, prowadzenie warsztatów i pokazów rękodzielniczych. Oddział Suwalski prowadzi aktywną działalność kulturalno-oświatową, promocyjną, pomocową dla twórców ludowych, realizuje projekty w ramach zadań zleconych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Bieżąca działalność twórców skupiona jest na uczestnictwie w różnego rodzaju targach i kiermaszach sztuki ludowej, oraz w kultywowaniu i upowszechnianiu sztuki ludowej w formie warsztatów, lekcji edukacyjnych.

Twórcy należące do okręgu