Stowarzyszenie

Siedziba

Siedziba Stowarzyszenia Twórców Ludowych mieści się w zabytkowej kamienicy na Starym Mieście w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

6 maja 1977 roku władze miasta Lublin przekazały w użytkowanie Stowarzyszeniu Twórców Ludowych kamienice na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 14.

Kamienica wymagała gruntownego remontu, który w całości sfinansowało Stowarzyszenie. Postanowiono, że będą w nim sale wystawowe, galeria sztuki ludowej, biblioteka, archiwum, sale spotkań, biura zarządu oraz pokoje gościnne i magazyny.

Siedziba STL przed remontem, lata 70-te, fot. Roman Prószyński

Twórcy ze wszystkich oddziałów terenowych chętnie zaangażowali się w wyposażenie wnętrz nowej siedziby. Zamówiono kredensy, półki, stoły i krzesła wzorowane na tradycyjnych meblach ludowych. Sprowadzono malarki z Zalipia, które na ścianach namalowały tradycyjne zalipiańskie kwiaty. Ściany ozdobiły łowickie wycinanki, i malarskie sceny z życia dawnej wsi. Na belkach stropowych pojawiły się kolorowe pająki oraz żyrandole wykute przez kowali. Zaprojektowano i wykonano też kowalskie szyldy informacyjne.

W ten oto sposób, po generalnym remoncie w 1982 roku,  miejska kamienica stała się domem twórców ludowych…

1 czerwca 1994 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Miasta Lublina a STL o administrowaniu kamienicy, która trwała do 2009 roku. W chwili obecnej administratorem kamienicy jest Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, a Stowarzyszenie jednym z najemców tej nieruchomości.

W kamienicy mieści się Biuro ZG STL, sala konferencyjno-wystawiennicza, archiwum i biblioteka oraz Galeria Sztuki Ludowej.

Prowadzeniem Biura i sprawami statutowymi STL zajmują się nieetatowo następujące osoby:
Paweł Onochin – koordynator zadań merytorycznych
Renata Abramek – koordynator finansowy
Katarzyna UfniarzKatarzyna Kraczoń i Krzysztof Butryn – specjaliści

W/w osoby formalnie są związane ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilno-prawnych pozyskanych na realizację konkretnych zadań zleconych.