siedziba_stl

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Stowarzyszenia Twórców Ludowych mieści się w zabytkowej kamienicy na Starym Mieście w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14.

Znajduje się tutaj Biuro ZG STL, sala konferencyjno-wystawiennicza, archiwum i biblioteka oraz Galeria Sztuki Ludowej.

Prowadzeniem Biura i sprawami statutowymi STL zajmują się nieetatowo następujące osoby:Paweł Onochin – koordynator zadań merytorycznych, Renata Abramek – koordynator finansowy, Katarzyna Ufniarz, Katarzyna Kraczoń i Krzysztof Butryn – specjaliści. W/w osoby formalnie są związane ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilno-prawnych pozyskanych na realizację konkretnych zadań zleconych.

6 maja 1977 roku władze miasta Lublin przekazały w użytkowanie Stowarzyszeniu Twórców Ludowych kamienice na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej 14.

W 1982 roku po generalnym remoncie, który był możliwy m.in. dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Stowarzyszenie zyskało nową siedzibę, a miasto w pełni zrewitalizowany zabytkowy budynek. Kamienica wykorzystywana była w całości zgodnie z umową. Prowadzona w nim była działalność kulturalno – oświatowa, wystawiennicza i statutowa. Pomieszczenia budynku przeznaczono na sale wystawowe, archiwum, bibliotekę, pomieszczenia biurowe, gościnne oraz magazyny.

siedziba_stl_old
Siedziba STL przed remontem, lata 70-te, fot. Roman Prószyński

1 czerwca 1994 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Miasta Lublina a STL o administrowaniu kamienicy, która trwała do 2009 roku.

W chwili obecnej administratorem kamienicy jest Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, a Stowarzyszenie jednym z najemców tej nieruchomości.