Oddziały regionalne

Oddział Piotrkowski

Rok powstania: 1976
Liczba twórców w oddziale: 62
Prezes: Anna Kołodziejczyk
Opiekun: Michał Pająk
Siedziba: Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, ul. POW 11/15, 97-200 Tomaszów Maz, tel. (44) 724-48-48
Kontakt: 515 504 308

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje powiaty: opoczyński, piotrkowski, rawski, brzeziński, radomszczański. To jeden z aktywniejszych Oddziałów skupiający się kultywowaniu regionalnej tradycji, przekazywaniu umiejętności i prezentacji sztuki i rękodzieła ludowego.

Twórcy brali aktywny udział w takich konkursach jak: „Palmy i pisanki opoczyńskie”, „Ludowe koronkarstwo i ozdoby papierowe regionu rawsko – opoczyńskiego”, „Sztuka ludowa związana ze zwyczajami rodzinnymi”. Uczestniczą także w warsztatach, pokazach, spotkaniach organizowanych przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, który jest instytucją patronacką Oddziału. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: plastyka obrzędowa i zdobnicza, koronkarstwo, rzeźbiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, kowalstwo i literatura.