Twórcy ludowi - Oddział Białostocki - Danuta Radulska

Danuta Radulska

Tkaniny Oddział Białostocki

Kontakt:

Wasilówka Kolonia, woj. podlaskie
tel. 500 006 249

Danuta Radulska jest bardzo znaną tkaczką dywanów dwuosnowowych na Podlasiu. Sztuki tkania nauczyła się od znakomitej twórczyni ludowej Teresy Pryzmont z Wasilówki. Wyroby tkackie Danuty Radulskiej charakteryzują się starannym wykonaniem, interesującym wzornictwem i wysmakowaną kolorystyką. Motywy do komponowania tkanin tematycznych czerpie z najbliższego otoczenia. Chętnie też sięga do zasobów tradycyjnego wzornictwa lokalnego.

Tkaczka bierze aktywny udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach i wystawach.

Otrzymała dwie III nagrody w konkursach „Historia i teraźniejszość w tkaninie dwuosnowowej” – Janów 2004 i 2009 r., nagrodę w konkursie „Pamiątka Regionalna z Białostocczyzny” – Białystok 2005 r., I miejsce w XV Konkursie na tematyczną tkaninę dwuosnowową – Janów 2007 r. i 2009 r., I miejsce w XV konkursie  na tematyczną tkaninę dwuosnowową – Janów 2007 r., wyróżnienie w XVI konkursie na tkaninę dwuosnowową w 2007 r.

Prace Danuty Radulskiej eksponowane były na wystawie indywidualnej w Regionalnym Ośrodku Kultury w Białymstoku w 2009 r. oraz na wielu innych wystawach współczesnej sztuki ludowej w całej Polsce. Jej dywany dwuosnowowe posiadają w zbiorach muzea etnograficzne w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Toruniu, Białymstoku a  także wzbogacają kolekcję osób prywatnych z kraju i zagranicy.

Tkaczka posiada izbę twórczą w której prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych ucząc techniki wykonywania dywanów dwuosnowowych przekazując również swoją wiedzę o tradycjach regionu podlaskiego.

Do Stowarzyszenia twórców Ludowych należy od 1997 r.

Jest zaangażowana w pracę Oddziału Białostockiego STL pełniąc tam już drugą kadencję funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac