Twórcy ludowi - Oddział Białostocki - Adam Kozak

Adam Kozak

Wyroby kowalskie Oddział Białostocki

Kontakt:

Simuny, woj. podlaskie
Kontakt przez Biuro STL:
tel. (81) 532 49 74, email: zgstl@op.pl

Adam Kozak (ur. 1965 r.) jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2017  r. w dziedzinie kowalstwa. W 1999 r. zaczął pomagać w kuźni sąsiada Romualda Muszyńskiego, następnie przez kilka lat pracował w zespole kowalskim „Art. Ferrum” zdobywając nowe umiejętności i w stosunkowo krótkim czasie opanował technologię kucia.

Od 2004 r. prowadzi własny warsztat kowalski. Kowalstwo stało się dla Adama Kozaka głównym zajęciem zawodowym i jego życiową pasją. Prace Adama Kozaka cechuje duże wyczucie materiału, formy i kompozycji. Kuje na zamówienie głównie kraty, bramy, balustrady, meble, świeczniki wg powierzonych i własnych projektów. Od kilku lat wykonuje krzyże kowalskie nawiązujące do krzyży tradycyjnych wieńczących niegdyś drewniane przydrożne krzyże. Na zlecenie kościoła wykuł replikę krzyża zdobiącego wieżę kościoła w Sidrze, krzyż na dzwonnicę w Chodorówce i kratę do ołtarza bocznego w kościele parafialnym w Sokółce wg projektu arch. Andrzeja Nowakowskiego.

W latach 2002 – 2004 brał udział w plenerach i konkursach kowalskich w Zipliu (Litwa).

Od szeregu lat uczestniczy w organizowanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku dorocznych jarmarkach i targach sztuki ludowej, Jarmarkach Jagiellońskich w Lublinie (wraz z bratem Markiem Kozakiem), Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu oraz galeriami sztuki. Większość prac wykonuje na indywidualne zamówienia.

Jego prace znajdują się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku a także u prywatnych kolekcjonerów.

Wystawy:

Swoje prace prezentuje jako indywidualne kompozycje uczestnicząc w Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu nad Wisłą

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac