Twórcy ludowi - Oddział Kurpiowski - Wincenty Staśkiewicz

Wincenty Staśkiewicz

Wycinanki Oddział Kurpiowski

Kontakt:

Ostrołęka, woj. mazowieckie
tel. (29) 764 46 60

Wincenty Staśkiewicz (ur. 1933 r.) jest członkiemStowarzyszenia Twórców Ludowych od 1994 r. Zamiłowanie do twórczości ludowej wyniósł z rodzinnego domu, a wycinać nauczył się od swojej matki – ludowej artystki Antoniny Staśkiewicz, wycinali także jego bracia i siostry.

Wincenty Staśkiewicz szybko osiągnął indywidualny styl, kontynuując jednocześnie tradycyjne formy wycinanki kurpiowskiej jak: leluje, gwiazdy, wycinanki sylwetowe (koniki, ptaki). Wprowadza też swoje wzory i jak sam mówi o swojej twórczości „co pomyślę to zostawiam na papierze”. Jego prace wyróżniają się starannością wykonania, wysokim poziomem artystycznym i zachowaniem tradycyjnych wzorów. Brał udział w wystawach zbiorowych ale miał też indywidualne wystawy, m.in. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Swoje umiejętności przekazał żonie, córce i wnukom. Uczestniczył w pokazach i warsztatach podczas imprez folklorystycznych zarówno w kraju jak i za granicą.

Przez wiele lat współpracował ze Spółdzielnią „Kurpianka” oddając tam swoje prace.

Prace twórcy znajdują się  w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum w Płocku, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Brał udział w wielu konkursach na tradycyjną sztukę ludową zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zwieńczeniem dorobku twórczego Wincentego Staśkiewicza było uzyskanie bardzo prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Wincenty Staśkiewicz to niestrudzony popularyzator twórczości ludowej, cieszący się w swoim środowisku dużym zainteresowaniem i uznaniem, wniósł  znaczący wkład w zachowanie tradycji kultury ludowej na Kurpiach, a wieloletnie doświadczenie edukacyjne i kunszt w wykonywaniu wycinanki stawiają go jako nestora tradycyjnej kultury ludowej.

Odznaczenia, nagrody:

Nagroda im. Oskara Kolberga – 2015 r.

Wystawy:

Brał udział w wystawach zbiorowych ale miał też indywidualne wystawy, m.in. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, jego wycinanki wystawiane były na wystawach pokonkursowych w Warszawie, Lublinie, Myszyńcu, Bukowinie Tatrzańskiej, Kadzidle, ostrołęce.

Konkursy:

Zdobył  liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. uzyskał II nagrodę w konkursie organizowanym przez Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 1975 r., w konkursie „Współczesna Sztuka Ludowa” org. przez ZG STL w Lublinie w 1994 r. uzyskał wyróżnienie, w konkursie „Artystyczne Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” org. przez Ośrodek Kultury w Myszyńcu w 1995 r. i w 1996 r. – wyróżnienie podczas XXX Jubileuszowych „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej w 1996 r., w Ogólnopolskiej Wystawie Twórców Ludowych – III nagrodę, w konkursie „Śladami Kurpiów” org. przez GOK w Kadzidle uzyskał II nagrodę, w konkursie „Przegląd Sztuki Ludowej Kurpiowskiej Puszczy Białej i Zielonej” org. przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce w 2001 r. – III nagrodę.

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL