Twórcy ludowi - Oddział Lubelski - Anna Słabczyńska

Anna Słabczyńska

Poezja Wycinanki Oddział Lubelski

Kontakt:

Lublin
e-mail: annateresa1@wp.pl

Anna Słabczyńska (ur. 1959 r.) twórczością ludową zajmuje się od dzieciństwa, jej pasją są wycinanki a wzory do nich czerpie z otaczającego ją świata (z przyrody), korzysta też z zachowanych rodzinnych wzorów. Wycina je zwykłymi nożycami krawieckimi, bez szkiców i szablonów – taką formą wycinania „zaszczepiła” w niej jej babcia.

W jej twórczości pojawiają się wycinanki w kształcie koła, gwiazdy czy kwadratu, przechodzącego czasem w formę krzyżową, dekorowane charakterystycznymi ornamentami geometrycznymi: strzałkami, rombami, owalami. Obok ornamentów chętnie wprowadza motywy roślinne a także zoomorficzne i antropomorficzne. W niektórych pracach stosuje bogate ażurowanie, w innych zaś skromne. Chętnie udziela warsztaty pokazując technikę wycinankarstwa. Jej prace wycinankarskie zyskały pozytywną opinię etnografów za zgodność z tradycyjną wycinanką lubelską oraz tradycją regionalną (Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Muzeum Regionalne w Juanowie Lubelskim). Za kultywowanie polskich i regionalnych tradycji ludowych otrzymała wiele nagród, podziękowań zarówno w kraju jak i za granicą

Oprócz wycinankarstwa Pani Anna Słabczyńska pasjonuje się poezją ludową i na tym polu również odnosi sukcesy, w 2011 r. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka w 2011 r. uzyskała wyróżnienie, w konkursie „Kuta Malina” uzyskała III miejsce.

Utwory Pani Anny drukowane były na łamach ”Gazety Chłopskiej”, były także wydane w tomiku poetyckim „Wycinanki z papieru. Poezja ludowa”.

Prace jej znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i w zbiorach muzealnych, m.in. w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Niestrudzenie od lat prowadzi w szkołach i instytucjach kultury warsztaty i pokazy rękodzielnicze popularyzując wycinankarstwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzi także warsztaty w ramach Akademii Sztuki Ludowej organizowane przez STL w Lublinie oraz warsztaty w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.  Współpracuje z Katedrą Turystyki Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie przygotowując na konferencje i seminaria wystawy swoich prac,  promując tym samym tradycyjną twórczość ludową Lubelszczyzny.

Anna Słabczyńska należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2012 r., od 2014 r. pełni też funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym STL.

Odznaczenia, nagrody:

W 2018 r. – odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

 Wystawy:

Uczestniczyła w wystawach w Polsce i za granicą.

 Konkursy:

Anna Słabczyńska w swoim dorobku artystycznym prezentowała prace w konkursach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnienia, w 2017 r. w konkursie „Plastyki Obrzędowej” Świąt Wielkanocnych uzyskała II nagrodę, a w 2018 r. I nagrodę, w konkursie plastycznym „Anioły, aniołki, gwiazdy i gwiazdki” I nagrodę,

W 2011 r. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka,

W 2011 r. uzyskała wyróżnienie, w konkursie „Kuta Malina” uzyskała III miejsce.

 Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac