Twórcy ludowi - Oddział Lubelski - Cezary Gajewski

Cezary Gajewski

Naczynia gliniane Rzeźby ceramiczne Oddział Lubelski

Kontakt:

Urzędów, woj. lubelskie
tel. (81) 822 54 99

Cezary Gajewski pochodzi z rodziny o kilkusetletnich tradycjach garncarskich ze znanego ośrodka garncarskiego w Urzędowie – Bęczynie, który zasłynął już w końcu lat 30 XX wieku z wyrobu rzeźby ceramicznej i miniaturowych naczyń dekoracyjnych.  Cezary Gajewski garncarstwa uczył się bezpośrednio od ojca – Zygfryda od którego przejął warsztat i piece garncarskie. Garncarstwem zajmowała się od pokoleń cała jego rodzina.

W 1993 r. na bazie pracowni ojca zaczęła funkcjonować szkoła „Ginących Zawodów”, w której uczestniczyli młodzi adepci sztuki garncarskiej z kraju a także z zagranicy. Odbywają się w niej corocznie warsztaty, konkursy, wystawy i targi, które na trwałe wpisały się w życie kulturalne regionu. Pracownia jest jednym z etapów ścieżki edukacji regionalnej którą odwiedza kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Wyroby garncarskie z Urzędowa odznaczają się zielonkawym odcieniem, niespotykanym w innych regionach kraju. Cezary Gajewski toczy naczynia codziennego użytku (garnki, dzbany, buńki, butle, maselniczki, misy, formy na ciasto itp.). Oprócz tradycyjnych wyrobów twórca wykonuje również ludową rzeźbę ceramiczną na motywach tradycji sakralnej i ludowej (świeckiej). Są to najczęściej figurki Chrystusa Frasobliwego, postaci świętych, kropielniczki, krucyfiksy, szopki. Rzeźby świeckie przedstawiają prace na roli, sceny wesel, kolędników. Często wykonuje też figurki zwierząt: jeże, ptaszki, dziki. Jego tradycyjne wyroby o kolorze czerwonym, częściowo polewanym zieloną glazurą w różnych odcieniach są charakterystyczne dla ośrodka urzędowskiego.

Cezary Gajewski zadebiutował w 1985 r. udziałem w konkursie „Ludowa rzeźba ceramiczna” organizowanym przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu uzyskując wyróżnienie. Jest laureatem konkursów na tradycyjną sztukę ludową. Jego prace znajdują się w licznych muzeach w Polsce i u prywatnych kolekcjonerów. Wielokrotnie uczestniczył w plenerach plastycznych w Urzędowie natomiast jego prace wystawiane były na wystawach poplenerowych Warsztatów Garncarskich (1993-1998).  Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 1991 r., umiejętności garncarskie przekazał swoim dzieciom. Bierze aktywny udział w warsztatach i pokazach garncarskich w Muzeum Wsi Lubelskiej, a także na Węgrzech i na Litwie.

Od 2005 r. do 2009 r. pełnił funkcję członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Nagrody, odznaczenia:

1997 r. – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”

2001 r. – Dyplom Uznania Marszałka Woj. Lubelskiego

2005 r. – Srebrny Krzyż Zasługi

Wystawy:

Wystawy zbiorowe, pokonkursowe w Toruniu, Lublinie, Bydgoszczy, Puławach.

Konkursy:

1985 r. – konkurs „Ludowa rzeźba ceramiczna” – org. Muzeum Etnograficzne w Toruniu – wyróżnienie

1999 r. – konkurs „Między Wisłą a Bugiem” – org. Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – I nagroda

2001 r. – konkurs „Współczesna Sztuka Ludowa Lubelszczyzny” org. Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie – II nagroda

2004 r. – konkurs „A to polskie właśnie” – org. Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie –  nagroda

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Galeria prac