Twórcy ludowi - Oddział Opolski - Rozalia Czekała

Rozalia Czekała

Pisanki Porcelana opolska Oddział Opolski

Kontakt:

Gogolin, woj. Opolskie
tel. 774-666-537
e-mail: gczekala@gmail.com

Rozalia Czekała  jest bardzo znaną i cenioną twórczynią regionu opolskiego zajmującą się zdobieniem porcelany i kroszonkarstwem. Zamiłowanie do twórczości ludowej przejawiała już jako młoda dziewczyna wykonując gorsety krakowskie. W późniejszym okresie,  zmieniając miejsce zamieszkania na Śląsk Opolski (Gogolin), swoje umiejętności haftowania i za namową ówczesnego prezesa Oddziału Opolskiego Jerzego Lipki zaczęła wykonywać kroszonki a następnie porcelanę. Wzór opolski, począwszy od kroszonki podpatrywała od znanej twórczyni ludowej Gerdy Klimek, która to w latach 1970 prowadziła warsztaty w „Praktycznej Pani” w Gogolinie. Przez wiele lat,  od roku 1980 r.  pracując w „Cepelii” Opolskiej zajmowała się malowaniem porcelany. Jej prace wyróżniają się bardzo delikatnym konturem, tradycyjnym wzornictwem ze ścisłymi kompozycjami i układami kwiatowymi w zależności od formy surowca, kolorystyką z pełną gamą barw.

W 1976 r. po raz pierwszy wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Kroszonkarskim w Krapkowicach, następnie w 1977 r. w tym samym konkursie  zdobyła drugą nagrodę. Następne lata to kolejne sukcesy. Twórczyni uczestniczyła w licznych konkursach, zawsze zdobywając wysokie nagrody i wyróżnienia. Jej kroszonki i porcelana znajdują się  w zbiorach muzeów i u prywatnych kolekcjonerów w kraju i za granicą. Prace artystki eksponowane były na licznych wystawach pokonkursowych.

Rozalia Czekała posiada Izbę Twórczości Ludowej w której znajdują się jej prace (począwszy od 1980 r.), a także zbiór rzeźb twórców ludowych regionu opolskiego. W Izbie Twórczości można zakupić prace artystki,  udostępnia ją również osobom zainteresowanym twórczością ludową.

Rozalia Czekała należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1983 roku, współpracuje   z Muzeum Wsi Opolskiej a także z regionalnymi ośrodkami kultury. Twórczyni bierze udział w targach, kiermaszach i pokazach sztuki ludowej. Swoje umiejętności przekazała córce – Magdalenie Czekała-Kochaniec (również należącej do STL) oraz wnuczce Magdalenie.

Harmonia kompozycji, dobór elementów zdobniczych, przejrzystość i czystość wzoru opolskiego a także precyzja i kunszt motywów poprzez dobór kolorów to znak rozpoznawczy porcelany Rozalii Czekały. Wszystko to stawia ją jako jedną z najwybitniejszych twórców ludowych regionu opolskiego.

Odznaczenia, nagrody:

– statuetka „Karolinka” z Urzędu Miasta i Gminy Gogolin,

– Dyplomy „Cepelii” Opole,

– Dyplomy Muzeum Wsi Opolskiej

– Dyplom „Mistrz Rękodzieła Ludowego i Artystycznego” z Ministerstwa Kultury i Sztuki – 1993 r.

Wystawy:

Prace artystki eksponowane były na  wystawach zbiorowych, pokonkursowych w Opolu (Muzeum Wsi Opolskiej), Rudnikach, Wrocławiu.

Wystawa indywidualna w Sanatorium w Kamieniu Śląskim.

Konkursy:

Twórczyni uczestniczyła od 1976 r. w licznych konkursach, m.in. konkursach kroszonkarskich.

Od 1980 r. do 2005 r. – udział w konkursach na porcelanę opolską malowaną wzorem opolskim.

Od 2005 r. – do chwili obecnej – udział w konkursach w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, udział w Międzynarodowym Konkursie Plastyki Obrzędowej w Rudnikach – zawsze zdobywając wysokie nagrody i wyróżnienia.

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL

Wideo